Nyheder

Hos Daltec udvikler vi løbende nye produkter, sammensætter kendte produkter i nye systemer og programmerer kundetilpassede styringer. På den måde sikrer vi os, at vores teknologiske løsninger altid løser konkrete behov hos kunderne på bedst mulig måde og med maksimal driftssikkerhed.

Vi kan forene vores anerkendte, enkle og driftssikre mekaniske løsninger med vores egen specialprogrammerede software. Det har givet os kunder i hele verden, for uanset bygningsforhold, fodringsprincipper og managementsniveau, kan vi levere komponenter og komplette anlæg.   

Vores teknologi er på en og samme tid enkel og avanceret. Det sikrer, at alle kan anvende det i praksis, men også at driftslederne har det fulde overblik over anlæggenes performance. Det er en af årsagerne til, at Daltec i årtier har leveret anlæg til alle former for dyrehold i landbruget over hele verden, er med i frontlinjen indenfor Aqua-kulturer og kan løse opgaver indenfor fødevareindustrien.

Daltec DSM Mobile

Daltec DSM Mobile er en app, der fungerer som fjernadgang til Daltec’s sensorstyrede tørfodringsanlæg med portionsfodring. App’en giver overblik over den øjeblikkelige status og bl.a. mulighed for at justere stiernes foderdata, hvis f.eks. dyrenes ædelyst afviger fra det planlagte. 
Ændringerne gennemføres nemt, mens man står ude ved de enkelte stier.

Daltec foreslår at ”spørge” grisene, om de kan trives uden zink

Udfasning af medicinsk zink har igennem længere tid været på dagsordenen, og der er mange bud på, hvordan man kan erstatte zinken? Daltec foreslår, at man ”spørger” grisene. Ikke helt bogstaveligt talt naturligvis, men ved at anvende et portionsfodringsanlæg med et antal forskellige fodermidler, fodre med glidende foderskift, og så nøje følge med i hvordan grisene reagerer.

Daltec AQUA bidrager til miljøvenlig produktion af fisk ”on-shore i hele verden

Interessen for opdræt af fisk i produktionsanlæg på land er stærkt stigende. Det skyldes både ønsket om endnu mere effektiv produktion, men også ønsket om en miljøvenlig produktion uden foderspild og med fuld kontrol over vandkvaliteten. 

Daltec er med i frontlinjen og har allerede leveret de fysiske fodringsanlæg og foderstyringer til anlæg rundt om i hele verden. Fokuspunkterne har været skånsom fodertransport med minimal ødelæggelse af pillerne, driftssikkerhed, mulighed for nøjagtigt management via elektronisk styring, managementrapporter osv. At vores systemer er støjsvage og energieffektive har også haft betydning for valget.

NYHED! Daltec foderkæder

Kæde eller wire? Smag og behag er forskellige, og der er argumenter for og imod begge dele. I Daltec arbejder vi meget med wirer, for det er en holdbar, smidig og hygiejnisk løsning med minimal afblanding undervejs i transportsystemet.

Andre foretrækker kæder. Vi har nu taget konsekvensen af kundernes forespørgsler og kan fremover også tilbyde foderkæder med Ø44 og Ø48 medbringer til 60 systemet. Der fås også ”Click-On” rensebørster til kædeanlæg.
NB! Daltecs drivstationer kan anvendes til både wirer og kæder. Daltec friktionstræk har også de samme velkendte fordele ved kæde.

EasyFeed foderkasse.

Den patenterede Easy Feed™ foderkasse er udviklet med gennemtænkte detaljer, der sikrer en lettere betjening og højere funktionalitet. Vi har haft fokus på at mindske risikoen for menneskelige fejl i fodringsprocessen, hvilket i sidste ende vil øge tilvæksten.

Y-tilslutning til EasyFeed

Ved hjælp af dobbelt tilslutning kan der i parallelsystem tildeles 2 fodertyper nu også gennem EasyFeed foderkassen med alle velkendte fordele.

Feed Assistant Online styring

Feed Assistant Online er den centrale styring i Daltec portionsanlæg. Feed Assistant sørger for den løbende overvågning og styring af anlæggets drift, så dyrene også fodres, selv hvis pc’en ikke skulle køre.

Fokus på detaljen i nyt samleled til
Daltec Wiren

Daltec leverer årligt kilometervis af den internationalt anerkendte Daltec wire, der også kan forsynes med rensebørster. Daltec-wiren er kendt som af de mest driftssikre wirer til fodertransport. Nu har vi optimeret den klassiske wiresamler, så den er blevet endnu smidigere end før, når der passerer hjørner samt drivhjul. Takket være opdateringer i fremstillingsprocessen har samleleden fået mere afrundede flader som giver mindre friktion når samlingen bøjer. Samtidigt har vi valgt at præge wiredimensionen ind i de 2 samleled, så kunder og servicefolk altid kan være helt sikker på at anvende de rigtige dele ved montage og service.

Ny generation af styringer til
Multimix ventiler

Daltec’s anerkendte Multimix ventil som også anvendes af andre producenter er blevet udstyret med et nyudviklet styremodul. Udover et væsentligt forbedret internt positionerings-princip, som bl.a. gør at ventilen selv kan finde sin åbne- og lukkeposition. Samtidigt har vi udviklet ventilen så der nu er on-board indikering af spændingsforsyning, følersignel og forbindelse/aktivitet på netværket. Den nye elektronik er indkapslet komplet i en beskyttende lak. Det beskytter de elektriske komponenter mod staldenes ofte aggressive luftmiljø.

Foderudtag med flexible skod

Vores nyudviklet foderudtag med fleksible skydespjæld er en økonomisk og holdbar løsning med ergonomisk design. Foderudtag med fleksible skod fås til lavere pris end foderudtag med stålspjæld og har samtidigt langt længere levetid end almindelige udtag med spjæld i hård plast takket være det fleksible materiale.

We make Smart Solutions - to grow your business