Med Daltec fiskefodringsanlæg får du en skånsom og effektiv transport af fiskefoder - og endda med et lavt energiforbrug og yderst støjsvag drift.

Feeding solutions - fish

Hos Daltec har vi i over 15 år udviklet og produceret foderanlæg, der er specielt designet til fiskeopdræt. Fiskefoderanlæggene er baseret på såvel vores 40-årige erfaring fra fodring og fodertransport i landbruget samt de specielle krav, som gør sig gældende indenfor aquakultur.

Daltec anlæggene transporterer foderet ved hjælp af et wirebaseret transportsystem. Med den type fremføring får du et system, som er er mere skånsomt overfor foderpillerne end andre metoder. Du får samtidig et både meget støjsvagt og energieffektivt system med næsten ingen støvudvikling. Der er ligesom indenfor landbrug lagt stor vægt på pålidelighed, enkelthed, og velafprøvet teknik.

Styring

Driftssikkerhed og overskuelighed er vigtige faktorer ved styring af foderanlægget. Den daglige drift styres og overvåges via en enkel og overskuelig pc-brugerflade. Her kan du indstille alt lige fra foderprofiler til mængder og pillestørrelser.

Fra brugerfladen sendes alle data automatisk til den centrale foderstyring. Den varetager derefter den elektriske styring, koordinering og overvågning af alle anlæggets komponenter.

Feed Assistant Online+

Feed Assistant Online+ er den centrale styring i foderanlægget. Via et netværk og følere i de enkelte foderbeholdere sørger den for, at der hele tiden kommer frisk foder ud til karrene, og at foderplanen overholdes. Styringen kan betjenes enten via det indbyggede display og menusystem eller tilkobles en pc med Daltec System Manager.

"Daltec fodersystemer er med til at fremme bæredygtig opdræt af fisk på land via skånsom foderhåndtering og minimalt energiforbrug.”

Elektronisk foderventil

Den elektroniske foderventil sørger for at detektere, om der er foder i automaten. Hvis automaten er tom, sender ventilen besked til den centrale foderstyring, som så vil afmåle og sende en ny foderportion afsted. Når foderet ankommer til den rigtige ventil, åbnes den, og foderet ledes ned i automaten.

Alle ventiler er tilsluttet anlæggets interne netværk, så evt. alarmer eller forstyrrelser også hurtigt opdages og kommunikeres.

Præcis styring af foderautomater

DAC automatstyringen styrer op til to uafhængige foderautomater, så foderintensiteten henover døgnet altid passer med den ønskede profil. DAC styringen er tilsluttet anlæggets interne netværk og modtager automatisk alle data fra den centrale foderstyring. Du kan derfor betjene alt fra kun et enkelt sted.

Daltec System Manager

Daltec System Manager giver dig et overskueligt og effektivt overblik over fodringen.

Enkel og overskuelig betjening

Overblik over både fodring og anlæggets tekniske drift

Et godt overblik af fodringens historik