BIO-FIX

BIO-FIX® er beregnet til søer i løsdrift. Hver Bio-Fix kasse kan betjene 2 dyr. Systemet fungerer via en gennemgående foderstreng og et antal BIO-FIX® foderbeholdere, hvor der i tragten er anbragt to snegle, som fører foderet ud til to udløb. Via en afspærringsklap kan enheden indstilles til kun at betjene et dyr. Foderbeholderen placeres typisk mellem to afskærmede ædepladser. Uddoseringen sker med en hastighed svarende til de langsomste dyrs ædehastighed. Det skaber ro under fodringen. Når alle dyr spiser på én gang og i en jævn hastighed, får de svageste dyr også fred til at æde.
Biofix