Portionsfodring

Portionsanlæg giver flere muligheder i forhold til konventionelle anlæg

Du har mulighed for glidende overgang

Du kan fodre ad libitum eller restriktivt

Du kan lave portionsvis fodertildeling

MULIGHED FOR SEKTIONERING MED 1 HOVEDSEKTION OG 2 EKSTRA SEKTIONER

"Portionsfodring betyder, at anlægget kan tilpasse fodringen til den enkelte sti. Anlægget kan tage højde for forskelle i dyrenes vækst og vægt og viser dig løbende, om der er uregelmæssigheder i dyrenes appetit.”

Feed Assistant Online+ styring

Feed Assistant Online+ er den centrale styring i et Daltec portionsanlæg og sørger for den løbende overvågning og styring af anlæggets drift.

Du kan også udvide med en pc og Daltec System Manager softwaren. Dermed får du en endnu bedre grafisk brugerflade og mulighed for at kunne tilgå dit anlæg udefra.

Portionsfodring med Feed Assistant Online+ fordele.

Fodringen kan styres ud fra det konkrete foderbehov.

Skånsommere for dyrene at skifte foder pga. glidende overgang.

Altid frisk foder i automaterne, fordi genfyldningen først sker lige inden, automaterne er tomme.

Ventilerne styres målrettet efter at modvirke effekten af afblanding, ved at kun den ventil, som skal modtage en given portion, holdes åben.

Anlæg med portionsfodring har en enklere opbygning end traditionel flerfasefodring, da der ikke skal tages højde for at føre returfoder tilbage til siloerne.

Læs om portionsfodring
i vores brochure

Daltec System Manager

Daltec System Manager giver dig et overskueligt og effektivt overblik over fodringen.

Uregelmæssigheder kan ses med det samme.

Foderkurver giver godt overblik over den ønskede fodring i de enkelte stier.

Et godt overblik af fodringens historik vises overskueligt i en tabel og et diagram.

Portionsfodring optimerer
trivsel og foderøkonomi